środa, 7 grudnia, 2022

Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna częstotliwość inwentaryzacji Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

#2346
alkman
Uczestnik

Celem inwentaryzacji środków trwałych jest rzetelne, prawidłowe i wiarygodne ustalenie ich rzeczywistego stanu, porównanie ich ustalonego stanu ze stanem ewidencyjnym, ustalenie i wyjaśnienie ewentualnych różnic oraz rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie. Cel ten należy realizować w zgodzie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości.
W myśl regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 26 ust. 3 pkt 1 i 3 inwentaryzację znajdujących się na terenie niestrzeżonym środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony) przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku obrotowego z tym, że inwentaryzację można rozpocząć w ciągu ostatniego kwartału i zakończyć do 15 dnia następnego roku.
Z przytoczoną przez terkę, zawartą w publikacji „Ustawa o rachunkowości z komentarzem uzgodnionym z Departamentem Rachunkowości MF” definicją terenu strzeżonego trudno polemizować (z innymi podobnymi, podanymi na tym forum też).
Mając powyższe na uwadze, uważam że ochroniarz przyglądający się wchodzącym i wychodzącym z urzędu nie daje podstawy do uznania obiektu takiego urzędu za teren strzeżony. Weźmy na przykład te laptopy – może pracownik boi się przyznać, że mu zginął a jednostka wykazuje go w bilansie przez 4 lata (co jest warty taki bilans?), w dodatku kierownikowi takiej jednostki wydaje się że ma tego laptopa. Zgadzam się z Markiem SP że określenie definicji terenu strzeżonego wydaje się zbędne, natomiast uważam że kierownik jednostki powinien określić jaką część terenu swojej jednostki uważa za teren strzeżony i które składniki majątku trwałego znajdują się na tym terenie (wtedy może je inwentaryzować co 4 lata).
Skoro w jakiejkolwiek jednostce przeprowadza się inwentaryzację znajdujących się na terenie niestrzeżonym środków trwałych raz na cztery lata należy stan ten poprawić a przynajmniej zasygnalizować o nim, chociażby dlatego że któregoś dnia kontrola zewnętrzna, pomimo iż nie kwestionowała dotychczasowych terminów inwentaryzacji może uznać to za nieprawidłowość. Wtedy być może usłyszycie: co pan/i właściwie tu robi i za co bierze pieniądze. Czego nikomu nie życze.