poniedziałek, 20 maja, 2024

Odpowiedz na: Fundacja FEJS

Home Forum Sektory Jednostki badawczo-rozwojowe Fundacja FEJS Odpowiedz na: Fundacja FEJS

#23593591
eddie
Uczestnik

ANALIZA RYZYKA: System zarządzania ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem jest jednym z kluczowych aspektów nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Ryzyko to pojęcie trudne do sprecyzowania, co często prowadzi do nieporozumień. W uproszczeniu można mówić, że zarządzanie ryzykiem polega na zarządzaniu prawdopodobieństwem zdarzeń. Analiza ryzyka jest podstawową wykładnią metodyk ISO, SOX, COBIT, RODO, KRI, Kontroli Zarządczej i każdego standardu lub systemu zarządzania, coraz częściej znajduje się także w przepisach prawnych, rozporządzeniach.

PBSG w każdej swojej usłudze proponuje Klientom podejście oparte na opracowaniu metodyki zarządzania oraz wykonaniu analizy ryzyka, opartej o rzeczywistą sytuację w organizacji.

Do naszych specjalizacji należy opracowanie metodyki oraz przeprowadzenie analizy ryzyka w kontekście:

· Systemu ochrony danych osobowych, zgodnej z RODO
· Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnej z wymogami międzynarodowych standardów,
· Systemu zarządzania ciągłością działania,
· Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

W swojej pracy stosujemy nowoczesne narzędzia informatyczne, m.in. polskie oprogramowanie e-risk, które w łatwy i efektywny sposób pomoże zapewnić zgodność z międzynarodowymi standardami, przepisami prawa lub wymogami korporacyjnymi.

CASE STUDY …
(…)
https://www.pbsg.pl/analiza-ryzyka-system-zarzadzania-r…