poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Odpowiedz na: angaż

#2393
katl
Uczestnik

Regulamin wynagradzania powinien zawierać:
– taryfikator kwalifikacyjny – tzn. wyszczególnione stanowiska pracy w danej jednostce i wymagane kwalifikacje na poszczególnych stanowiskach ( tzn. wykształcenie, liczba lat pracy w zawodzie, itp. )
– tabelę zaszeregowania stanowisk pracy ( która określa kategorie zaszeregowania przypisane do danych stanowisk pracy )
– tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego ( która przypisuje wysokość wynagrodzenia zasadniczego w tzw. widełkach poszczególnym kategoriom zaszeregowania )
Powinna być pełna zgodność przy zatrudnianiu pracowników z określonymi wymaganiami zawartymi w taryfikatorze kwalifikacyjnym. Angaż jest sporządzony prawidłowo gdy do danego stanowiska pracy przypisano właściwą kategorię zaszeregowania i gdy wynagrodzenie zadanicze mieści się w ustalonych widełkach przypisanych dla danej kategorii zaszeregowania. Pozdrawiam.