środa, 29 listopada, 2023

Odpowiedz na: likwidacja zakładu usług komunalnych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna likwidacja zakładu usług komunalnych Odpowiedz na: likwidacja zakładu usług komunalnych

#2414
iga
Uczestnik

Witaj!
Moim zdaniem – zlikwidowanie zakładu tylko dlatego, że tylko w jednym okresie sprawozdawczym zakład poniósł stratę – jest zbyt daleko idącą interpretacją tego przepisu.
Wynik finansowy ustalasz na poczatku roku następnego za rok poprzedni, podczas gdy decyzję o likwidacji podejmuje się nie później niź do 31 grudnia (nie pisze którego roku). Wszystko zależy od sytuacji ogólnej jednostki, od spodziewanych przychodów również w następnych okresach sprawozdawczych – źródłem pokrycia straty mogą być przecież przychody roku następnego.
Dla mnie najbardziej istotnym byłby fakt, czy taka strata ma charakter trwały. Czy nie można podjać działań umożliwiajacych poprawę kondycji finansowej zakładu.