sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: międzynarodowe standardy rachunkowości

Home Forum Egzaminy egzaminy międzynarodowe standardy rachunkowości Odpowiedz na: międzynarodowe standardy rachunkowości

#2595
iga
Uczestnik

Moim zdaniem wszystko zależy od analizy majątkowej i finansowej jednostki oraz wpływu podjętej decyzji na wynik finansowy jednostki. Jest MSR 19, ale przede wszystkim jest zasada istotności – art.8 pkt.1 ustawy o rachunkowości. „Dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do potrzeb jednostki, należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności”
Pragnę zwrócić uwagę, że jednostki budżetowe nie są nastawione na osiąganie zysków finansowych, a na zaspokajanie potrzeb społecznych (najlepiej w jak najbardziej efektywny i gospodarny sposób) i nie sporządzają Rachunku Zysków i Strat. Kierownik jednostki podejmuje decyzję w polityce rachunkowosci o konieczności tworzenia rezerw, a czy miał rację czy nie – nie da się stwierdzić bez analizy związanych z tym wielkości finansowych i nie tylko.