piątek, 26 lutego, 2021

Odpowiedz na: międzynarodowe standardy rachunkowości

Home Forum Egzaminy egzaminy międzynarodowe standardy rachunkowości Odpowiedz na: międzynarodowe standardy rachunkowości

#2601
iga
Uczestnik

Grand nie strasz zakładów budżetowych aktywami i rezerwami z tyt. podatku dochodowego 😀 !
ustawa o rachunkowości art. 10. (33) W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania i ogłoszenia w myśl art. 64 ust. 1, to może ona odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
oraz Art. 80. 1. Do jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się przepisów rozdziałów 5, 6 i 7 ustawy. – chodzi tu m.in. o zakłady budzetowe i rozdział dotyczący sprawozdań finansowych, a więc i obowiązku badania