niedziela, 24 września, 2023

Odpowiedz na: Komórka Audytu Wewnętrznego

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Komórka Audytu Wewnętrznego Odpowiedz na: Komórka Audytu Wewnętrznego

#2676
alkman
Uczestnik

Stosownie do wytycznych zawartych w dziale VI Zarządzanie komórką audytu wewnętrznego, karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącej załącznik nr 2 do Komunikatu Nr 6/KF/2004 Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004r., komórką audytu wewnętrznego w jednostce zarządza kierownik komórki audytu wewnętrznego (itd.). W wymienianym dziale VI Zarządzanie komórką audytu wewnętrznego ust. 3 pkt 6 stanowi: Kierownik komórki audytu wewnętrznego jest odpowiedzialny za opracowanie planu rekrutacji i doskonalenia zawodowego podległych mu pracowników.

A tak na marginesie to w karcie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych są działy, ustępy i punkty czy też działy, punkty i podpunkty.