sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Prośba o pomoc do audytorów przeprowadzających audyt w Zespołach Opieki Zdrowotnej

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Prośba o pomoc do audytorów przeprowadzających audyt w Zespołach Opieki Zdrowotnej Odpowiedz na: Prośba o pomoc do audytorów przeprowadzających audyt w Zespołach Opieki Zdrowotnej

#2718
alkman
Uczestnik

Ponieważ pracujesz jako księgowa proponuję: Audyt w zakresie legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności sporządzanych w jednostce sprawozdań (później temat możesz zawęzić). Zakładam, że masz pozwolenie od dyrekcji na wykorzystanie potrzebnych materiałów.
Przechodzimy do pisania:
We wstępie napisz skąd się wziął pomysł na wprowadzenie audytu w JSFP i co wprowadza audyt do polskich JSFP. Resztę dopiszesz później.
W I rozdziale opisz podstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego: ustawa rozporządzenia, standardy itp. Napisz czy twoja jednostka spełnia czy niespełna lub, kiedy spełni warunki określone w ustawie i rozporządzeniu do wprowadzenia AW. Resztę dopiszesz później.
W II rozdziale przedstaw stan faktyczny związany z wybranymi sprawozdaniami sporządzanymi w twojej jednostce: jakie, kiedy sporządzane, komu przekazywane, w jaki sposób sporządzane (na podstawie ksiąg czy zeszytów leżących w 2-giej szufladzie twojego biurka).
Wracamy do działu I. Opisz przepisy wprowadzające obowiązek sporządzania wymienionych w dziale II sprawozdań. Przedstaw plan przeprowadzenia audytu w zakresie legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności sporządzanych w jednostce sprawozdań. Mamy cel pracy, to wracamy do wstępu opisz ten cel. Napisz, dlaczego akurat taki temat wybrałaś i jakie są trudności przy pisaniu pracy oraz iż szeroki zakres tematu pracy spowodował konieczność wprowadzenia do niego szeregu ograniczeń pod względem czasowym i rzeczowym. Ograniczenie czasowe – 1 rok. Ograniczenie rzeczowe – w rozdziale II nie opisano metodologii przeprowadzenia audytu, ograniczono się do części sprawozdań (jakich). Ubierz się ciepło i ładnie. Rusz w teren, pukaj gdzie się da i proś o materiały związane z metodologią przeprowadzania audytu w zakresie rachunkowości Na forum serwisu też można prosić.
Wracamy do działu I – opisz teoretycznie metodologię przeprowadzenia w naszym temacie audytu (kłania się rozporządzenie i zebrane materiały).
Piszemy rozdział III opisz różnice pomiędzy stanem faktycznym a wymaganym, przeprowadź analizę przyczyn i skutków uchybień, na koniec przedstaw uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień.
Napisz zakończenie, daj do sprawdzenia recenzentowi, prześlij do PAWa (do sekcji materiały), a po egzaminie w komentarzach napisz, jaką dostałaś ocenę za pracę (za egzamin niekoniecznie).
Miłego pisania.