środa, 30 listopada, 2022

Odpowiedz na: Prawo zamówień publicznych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Prawo zamówień publicznych Odpowiedz na: Prawo zamówień publicznych

#2725
dorotab
Uczestnik

Cześć. Trudno powiedzieć, czy ponosi odpowiedzialność. Prawo zamówień publicznych nie mówi, poza działem VII , za co i kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy. Również w art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymienione przez Ciebie nieprawidłowości nie są ujęte w katalogu naruszeń. Moim zdaniem należy w sprawozdaniu ująć te fakty właśnie jako nieprawidłowości wraz ze wskazaniem ewentualnych ryzyk związanych z ich powtarzaniem się oraz rekomendacją ścisłego stosowania przepisów pzp. Można również zalecić powierzania przygotowania i przeprowadzania postępowania osobom posiadającym wystarczającą wiedzę z zakresu zamówień. Trudno jednak w tym przypadku mówić o wystarczającej wiedzy skoro wynika to wprost z przepisów – przynajmniej jeżeli chodzi o 2 /chociaż i tutaj są wątpliwości/ i 3 odnośnik. Co do stosowania CPV do opisu przedmiotu zamówienia spotkałam się z różnymi zdaniami.