niedziela, 24 września, 2023

Odpowiedz na: Umowa na czas określony a konkurs na stanowisko urzędnicze?

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Umowa na czas określony a konkurs na stanowisko urzędnicze? Odpowiedz na: Umowa na czas określony a konkurs na stanowisko urzędnicze?

#2738
alkman
Uczestnik

Konkurs zostanie rozpisany jak twoje stanowisko pracy będzie wolne, a będzie jak wygaśnie z tobą umowa o pracę na czas określony (kierownik z tobą, a ty z nim pożegnasz się i dostaniesz świadectwo pracy). Zanim jednak wygaśnie twoja umowa, kierownik jednostki może podpisać aneks do niej. W aneksie tym zmienianie ulegnie punkt, w którym mowa o czasie jej trwania na kolejny okres lub na czas nieokreślony (inne punkty też mogą ulec zmianie). Nawet, jeżeli nie dostaniesz takiego aneksu (na piśmie przed wygaśnięciem umowy), a nadal będziesz świadczył pracę, to umowę taką (aneks) należy uważać za zawartą, ponieważ kodeks pracy nie określa, aby umowa, o której mowa w art. 22 KP musiała zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.