niedziela, 17 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Regulacje wewnętrzne jednostki

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Regulacje wewnętrzne jednostki Odpowiedz na: Regulacje wewnętrzne jednostki

#2813
sonl
Uczestnik

Drogie Panie (Anka, Iga),
niestety to nie jest tak do końca z tymi przypisami prawnymi. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w sposób lakoniczny odnosi się do sposobu prowadzenia księgowości. Spowodowane zapewne jest to tym, iż działalnością kulturalną może równiez zajmowac się osoba fizyczna. Instytucje kultury, które działają jako samorządowe instytucje kultury, przeważnie otrzymują dotację podmiotową na swoją dzialalność w 100% pokrywającą koszty funkcjonowania. Co za tym idzie, należy zaliczyć je do sektora finansów publicznych, jednak w całej ustawie o finansach publicznych nie ma słowa, że instytucje kultury (samorządowe) są do nich zaliczane. Jednak mają one również własne dochody np. opłata za wstęp, wynajem sali, opłaty za książki itd. Obowiązkiem samorządu jest dbac o sferę kulturalną, tworząc instytucje kultury. Jednak w ustawie o fp, jest zapis, że gmina tworzy jednostki budżetowe, zakłady i gospodarstwa pomocnicze, jednak nic tam nie ma o instytucjach kultury. Rozporządzenie dot. zakładowych planów kont też odnoszą sie do zakładów i jednostek, nie ma dokonanego zapisu iż również instytucje kultury mają sie do niego zastosować.
Według mnie kilka spraw jest jasnych. Samorządowa instytucja kultury musi rozliczyć się z otrzymanej dotacji – chociaż słyszałam wielokrotnie, że gminie nic do tego. Sposób rozliczania należy ustalić. Samorządowa instytucja kultury według mnie jest jednostką sektora finansów publicznych i jest nadzorowana przez tzw. Organizatora – inaczej mówiąc jednostkę nadrzędną, która ją tworzy. Zakładowy plan kont musi być wprowadzony przez kierownika instytucji kultury ( tak jak pozostałe procedury, przepisy wymagane przepisami prawa). Na pewno plan kont nie może być oderwany od rachunkowości, bardzo wiele instytucji kultury stosuje plan kont przewidziany dla zakładów budżetowych. Wiele instytucji składa sprawozdania ze swojej działaności wraz z opisem na drukach Rb-28 i wówczas stosują również podział na paragrafy.
Moje domysły dot. tworzenia instytucji kultury jako odrębych podmiotów są następujące: z jednej strony otrzymują dotację z budżetu, jednak jest ona wyższa niż 50%- chyba ograniczenie wynosi 50% (zakład budżetowy może otrzymac dotację z budżetu w wysokości nie przekraczającej 50%, natomiast w przypadku bibliotek, domów kultury itd. są to dotacje pokrywające praktycznie w 100% koszty działaności), z drugiej strony posiada własne dochody tzn. może je posiadać, jak zakład budżetowy, czyli według mnie powinny rozliczać się na zasadach zbliżonych do zakładów budżetowych.

Wybaczcie, że nie podaję art, par. ale to wszystko piszę w biegu i niestety nie mam teraz czasu na podawanie podstaw prawnych. Zdaję sobie sprawę, że moja wypowiedź nie daje spójnej wypowiedzi, ale chciałam zasygnalizować kilka spraw na które zapewne należy zwrócić uwagę. Wiem również, że kilka jest wersji dot. rozliczania sięinstytucji kultury, ta o której napisałam jest dla mnie najbardziej wiarygodna.
Mam malutką nadzieję, że troszkę pomogłam. Pozdrawiam serdecznie