poniedziałek, 11 grudnia, 2023

Odpowiedz na: Ksiegowosć

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Ksiegowosć Odpowiedz na: Ksiegowosć

#2890
terka
Uczestnik

Sprawę tę reguluje art. 35. ust. 1. ustawy o finansach publicznych, stanowi bowiem, że: „Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości jednostki itd.
Kluczowe jest tu bowiem słowo „pracownik”. W wyniku zawarcia umowy zlecenia nie zostaje nawiązanyc stosunek pracy, wiec nie można mówić o pracowniku w stosunku do osoby zartudnionej w takim trybie.
Pozdrawiam