niedziela, 18 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Ksiegowosć

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Ksiegowosć Odpowiedz na: Ksiegowosć

#2901
alkman
Uczestnik

adela i terka macie racje.
Wg przepisów art. 35 ustawy o FP w JSFP główny księgowy to pracownik, któremu powierzono obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki. Zatem wprost w wymienianej ustawie wskazano, że obowiązek prowadzenia ksiąg ma pracownik wskazany przez kierownika danej JSFP. Zaś pracownikiem nie jest osoba świadcząca usługi na podstawie umowy, do której mają zastosowanie przepisy art. 734 i art. 750 kodeksu cywilnego.

Natomiast jednostki, w tym biblioteka (to odnośnie wątku: Regulacje wewnętrzne jednostki) bedące instytucjami kultury w rozumieniu przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie będąc JSFP mogą powierzyć (jeżeli statut nie stanowi inaczej) prowadzenie ksiąg rachunkowych osobom fizycznym bądź prawnym mającym do tego uprawnienia.

Wracając do JSFP.
Czy – jak to określił terka – wklepywanie dowodów księgowych do komputera na podstawie umowy o świadczenie usług (zlecenia) nie należy traktować jako prowadzenie ksiąg rachunkowych? Wtedy osoba taka musiałaby mieć uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg lub być doradcą podatkowym, bądź biegłym rewidentem.