piątek, 1 marca, 2024

Odpowiedz na: zbycie nieruchomości

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna zbycie nieruchomości Odpowiedz na: zbycie nieruchomości

#2932
wika
Uczestnik

z ustawy prawo zamówień publicznych z 2004. art.45 ust 1 wynika,że jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w zł równowartość kwoty 60000 euro zamawiający żąda wniesienia wadium, ust 4 zamawiający zwraca niezwłocznie wadium określonych w pkt 1,wadium stanowi od 0,5 do 3% wartośc zamówienia i dalej art 46 ust 1-3, ust 4 jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego pomniejszone o okszty prowadzenia r-nku bank. oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na r-k bankowy wskazany przez wykonawcę