sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: audyt w BIP

Home Forum Sektory Samorządy audyt w BIP Odpowiedz na: audyt w BIP

#3205
mareksp
Uczestnik

Uważam, że nie powinno się publikować w BIP wyników audytu wewnętrznego. Nie jesteśmy podmiotami przeprowadzającymi kontrolę w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej. Jesteśmy pracownikami wewnątrz jednostki, którzy wykonują funkcję zapewniającą i doradczą dla kierownictwa jednostki. Funkcja ta dalece wychodzi poza kontrolę pojmowaną jako wykrywanie uchybień w działalności. Adresaci sprawozdań z audytu są jasno określeni. Publikacja wyników zadań byłaby też szkodliwa z punktu widzenia postrzegania i wykorzystywania audytu wewnętrznego.
Publikacja planów rocznych i sprawozdań jest mniej kontrowersyjna i choć nie ma takiego obowiązku, to uważam że publikacja tych dokumentów może być wskazana – chociażby dla celów informacyjnych podmiotom zewnętrznym planującym kontrolę w naszej jednostce.
W mojej jednostce sektora rządowego nie publikuje się na BIP planów audytu i sprawozdań z ich realizacji i, co oczywiste, wyników zadań audytowych.