czwartek, 6 maja, 2021

Odpowiedz na: audyt w BIP

Home Forum Sektory Samorządy audyt w BIP Odpowiedz na: audyt w BIP

#3207
dorotab
Uczestnik

oto odpowiedź GIAW na temat „udostępnianie dokumentacji przebiegu i efektów audytu wewnętrznego” – cyt. „zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie … prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu.
W świetle art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie … udostępnieniu podlega informacja publiczna o danych publicznych, w tym m.in. treść i postać dokumentów urzędowych, a w szczególności: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.
Mając na uwadze powyższe, jak i to, że przepis ust. 6 ustawy o dostępie … wprowadza jedynie przykładowy katalog informacji i dokumentów stanowiących informację publiczną, mozna uznać, iż analogicznie do dokumentacji przebiegu i efektów kontroli udostępnieniu będzie podlegała dokumentacja przebiegu i efektów audytu wewnetrznego /bieżące akta audytu wewnętrznego/, włącznie ze sprawozdaniami z przeprowadzenia zadania audytowego z ograniczeniami wynikającymi a art. 5 ustawy o dostępie …
Należy przy tym zwrócić uwagę, że udostępnieniu mogą podlegać informacje o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji, zawarte w bieżących aktach audytu i mające charakter dokumentów urzędowych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie…
W związku z tym, iż ustawodawcanie uregulował tej materii, na każdym etapie prowadzenia czynności należy brać pod uwagę przede wszystkim to, czy dokument wchodzący w skład stałych lub bieżących akt audytu, o udostępnienie którego zwraca się zainteresowany, posiada cechy dokumentu urzędowego.
W przypadku sporządzenia w trakcie przeprowadzania czynności dokumentu wstępnego /nie posiadającego jeszcze cech dokumentu urzędowego/ nalezy udostępnić żądane informacje po przeprowadzeniu czynności i uzgodnieniu stanowisk”. pytanie dotyczyło możliwości udostępniania bieżących akt audytu przedstawicielom mediów.