środa, 14 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: audyt w BIP

Home Forum Sektory Samorządy audyt w BIP Odpowiedz na: audyt w BIP

#3208
mareksp
Uczestnik

Pozwolę sobie na wyrażenie odmiennej od GIAW opinii w tym przedmiocie. Po pierwsze jak wspomniałem wyżej audytor wewnętrzny nie jest podmiotem przeprowadzającym kontrolę a pracownikiem jednostki. Po drugie charakter dokumentu urzędowego ma dokument pochodzący od funkcjonariusza publicznego (wg art. 115 § 13 k.k.), tj. osoby upoważnionej do władczego działania. Takiego upoważnienia nie posiada na pewno audytor wewnętrzny pełniący funkcje pomocniczą dla kierownictwa jednostki. I choć opinie audytu powinny być z założenia obiektywne i niezależne, to trudno twierdzić że mają jakikolwiek władczy charakter (a taki mają na pewno wystąpienia NIK czy innych instytucji kontrolnych). Z komentarzy do ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika ponadto, że utrwalone oświadczenie woli lub wiedzy osoby nie będącej funkcjonariuszem publicznym nie będzie posiadać charakteru urzędowego (takiego kwalifikowanego charakteru nie posiadają w szczególności dokumenty wydane przez osoby pełniące funkcje eksperckie lub udzielające niewiążących prawnie opinii czy analiz).
Pozdrawiam wszystkich dysputantów
Marek