niedziela, 21 lipca, 2024

Odpowiedz na: Problem techniczny – dokumentacja

Home Forum Sektory Wojskowe Jednostki Budżetowe Problem techniczny – dokumentacja Odpowiedz na: Problem techniczny – dokumentacja

#3320
3
Uczestnik

Witam serdecznie!
W mojej jednostce kancelarja jawna – audyt (jego dokumentacje) ujeła w oddzielną klasyfikację (teczke) i nie jest łączony z innymi dokumentacjami.
Mam prośbę. Proszę napiszcie o czynnościach , ktore mogą być powierzone żołnierzom za dodatkowe wynagrodzenie, ktore występują u Was w jednostce, a jeśli znacie jeszcze podstawe prawną, ktore wymagają te czyności, było by swietnie:-) Po wstępnym badaniu u mnie występują:
– nieetatowy inspektor ds wynalazczości
-nieet. insp. ds. wychowania fizycznego
– nieet. insp. BHiP (choć w ttej chwili jest to już etat)
-nieet. insp. ochrony przeciwpożarowej
– nieet. pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (w pododziałach)
– nieet. administrator sieci niejawnych
– nieet. administrator bezpieczeństwa danych osobowych,
– rzecznik (oficer prasowy) do kontaktow z mediami
– metrolog
– insp. urządzeń dozorowych,
i na to jest podstawa prawna, ale występują też takie:
– przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
– przewodniczący komisji przetargowej (choć już teraz zostało to zmienione)
– insp. ds ochrony środowiska
i na nie z podstawą prawną jest kiepsko, a szczegolnie z przewodniczącym komisji inwenataryzacyjnej.
Jak by nam się udało stwożyć taką liste czynności, ktore mogą być powierzone za dodatkowe wynagrodzenie żołnierzom, było by super 🙂
p.s. jest rozporządzenie MON z dn. 7.04.2004 (DZ.U. z dnia 11.05.2004)w sprawie wypłacenia żołnierzom zawodowym dod. Wynagrodzenia wspólny