piątek, 3 lutego, 2023

Odpowiedz na: Zamówienia publiczne – proszę o pomoc!

Home Forum Sektory Samorządy Zamówienia publiczne – proszę o pomoc! Odpowiedz na: Zamówienia publiczne – proszę o pomoc!

#3626
meg
Uczestnik

Pan Czajkowski w komentarzu do p.z.p. pisze, że: zmiany wzoru umowy okreslonego w specyfikacji są dopuszczelne tylko wtedy, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie mozna było przewidzieć w chwili sfinalizowania prac nad projektem umowy, albo zmiany sa korzystne dla zamawawiającego. Rozwiązanie to daje efekt taki sam, jak w przypadku aneksowania podpisanej umowy, a jednoczesnie oszczędza stronom czas związany z procesem podpisania umowy. I dalej jest taki komentarz.
Zakaz zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w PZP różni się od podobnej regulacji, zawartej w UZP. Ta ostatnia zakazywała zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiajacego .Obecnie, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian do umowy nie wynika z okoliczności, których nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, dopuszczalne zmiany mogą być tylko korzystne dla zamawiającego. Oznacza to zakaz wprowadzenia zmian o charakterze neutralnym dla zamawiającego.

Może trochę pomogłam lainy. 😀
Pozdrawiam