piątek, 22 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Gdzie oryginał dyplomu?

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Gdzie oryginał dyplomu? Odpowiedz na: Gdzie oryginał dyplomu?

#3636
terka
Uczestnik

Oczywiściemasz rację, że pracownik był na szkoleniu i to jest jego dokument.
Argumenty: zaświadczenie jest wydane na nazwisko pracownika, a więc należy do dokumentacji osobowej tegoż pracownika, nie jednostki. Dla jednostki, jako dowód, że jednostka zapłaciła za szkolenie jest faktura.
O tym, że zaświadczenie czy oryginał dyplomu należy pozostawić pracownikowi świadczy właśnie treść tegoż przepisu, który wskazywałam – bo jeżeli pracownik będzie ubiegał się o zatrudnienie w innej jednostcem u innego pracodawcy, to co przedstawi do akt (zwróć uwage na dalszą część tego paragrafu – pracodawca może zażądać przedstawienia do wglądu oryginału). Cóż wówczas przedstawi pracownik nowemu pracodawcy, jeżeli oryginał pozostanie u któregoś z poprzednich pracodawców?
ostatni argument – kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, jako potencjalne ryzyko tego stanu rzeczy. Zapewniam Cię, i Twoją kadrową też,że jeśli to zobaczy, to kadrowa nie będzie zadowolona.
Powiedz kadrowej, że znasz takie przypadki i wiesz, że PIP kwestionuje taki sposób dokumentowania podnoszenia kwalifikacji w aktach osobowych. A możesz też zadzwonić do PIP-u, by się upewnić.
A swoją drogą, jak ludzie czytają przepisy, mój Boże.
A swoją drogą masz fantastyczne ustalenie w obszarze unormowania rozliczenia się w tym dokumentowania pracodawcy ukończenia szkolenia. W mojej jednostce obowiązuje Zarządzenie szefa w sprawie podnoszenia kwalifikacji, z którego wyraźnie wynika, co osoba która skończyła szkolenie (studia) i w jakim terminie ma zrobić. U nas ustalono, że w dniu następnym po powrocie ze szkolenia należy przedłożyć w kadrach kserokopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i oryginał faktury ora zwypełnić kartę oceny tego szkolenia (na zasadzie czy warto w tej firmie szkolić pracowników).
Spróbuj w/w argumentów, a oprócz tego wskaż szefowi na brak wewnętrznych unormowań w tym zakresie i jakie z tego tytułu są problemy (albo odwrotnie).
Pozdrawiam, napisz, co w tej sprawie (tych sprawach) uda Ci się zrobić.
Terka