niedziela, 5 lutego, 2023

Odpowiedz na: Opis na fakturze

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Opis na fakturze Odpowiedz na: Opis na fakturze

#3641
alkman
Uczestnik

Oprócz art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości podstawą opisywania dokumentów w JSFP jest art. 45 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji;
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

Z powyższych regulacji i opartych na nich regulaminach wewnętrznych wynikają opisy, o które pyta StaDyr.

Pozdrawiam