niedziela, 5 lutego, 2023

Odpowiedz na: BIP

Home Forum Sektory Samorządy BIP Odpowiedz na: BIP

#3677
meg
Uczestnik

Wracając jeszcze do kwestii: czy jednostka miała prawo okreslić dokładny adres zamieszkania przytoczę kilka przepisów i sami oceńcie.

Art. 3b ust.2 (ustawy o pracownikach samorządowych)
” Lista (…) zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego”

Art. 25 k.c.
„Miejscem zameldowania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”

Wyrok NSA (sygn.VSA 1496/00 z 14.05.2001r.)
Sentencja wyroku:
„Pobyt stały w danym lokalu oznacza zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego lub długotrwałego przebywania , z wolą koncentracji w danym miejscu zwoich spraw życiowych, w tym założenia ośrodka osobistych i majątkowych interesów (art. 10 ust.1 w zw. z art.6 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz w zw. z art.25 kc)”

Pozdrawiam