niedziela, 5 lutego, 2023

Odpowiedz na: rachunkowość

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna rachunkowość Odpowiedz na: rachunkowość

#3743
terka
Uczestnik

Zobacz pkt 14 i 15 standardów kontroli finansowej. W praktyce powinno być tak, że kierownik jednostki sporządza listę osób upoważnionych do dokonywania poszczególnych czynności zwiazanych z kontrolą finansową. Te, które widziałam, wyszczególniały osoby upoważnione do poszczególnych czynności w konktretnych wydziałach (bo np. kontrolę merytoryczną faktury sprawuje pracownik wydziału, którego zadań wydatek dotyczy).
Najczęsciej był to naczelnik wydziału i ktoś w jego zastępstwie. Pracownicy wymienieni w tym zestawieniu potwierdzili podpisem fakt przyjęcia tych czynnosci do wiadomości i wykonania, ale nie była to swego rodzaju karta wzorów podpisów.
Osoba, która nie figuruje na takiej liście (jak ten o którym piszesz – odbioru faktury) nie powinna dokonywać takiej czynności.
Jeszcze jedno – osoby, dokonujące wszelkich czynności kontroli finansowej dowodów ksiegowych powinny swój podpis opatrywać pieczątką imienną albo jeśli jej np. nie mają – podpisywać się czytelnie.