poniedziałek, 4 marca, 2024

Odpowiedz na: Audyt wewnętrzny w Urzędzie ????

Home Forum Sektory Samorządy Audyt wewnętrzny w Urzędzie ???? Odpowiedz na: Audyt wewnętrzny w Urzędzie ????

#3791
dorotab
Uczestnik

cześć. trudności z odróżnieniem np. starostwa /urządu/ od powiatu maja również twórca uofp.
moja wątpliwość dotycząca zatrudnienia audytora w PUP, dotyczy głównie terminu od którego, w świetle obecnej ustawy, ma być on zatrudniony. Toczyłam dyskusję z Panią Skarbnik, która uważa, że obowiązujące jeszcze rozp. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków …, dotyczy ustalania przedmiotowych kwot w sposób określony w uofp w poprzednim brzmieniu i nie można go odnieść do obecnego sposobu ich obliczenia. o obowiązku zatrudnienia audytora w jednostkach, które dysponują środkami z państwowych funduszy celowych, będzie można dopiero zdecydować w momencie wydania nowego rozporządzenia. W związku z tym stoi na stanowisku, iż nawet jeżeli przekroczyły w 2005 roku kwotę 35 mln, to nie mają takiego obowiązku w świetle wymienionego rozporządzenie. Jak zapatrują się Wasi Kierownicy na ten temat. /Ja rozmawiam z Panią Skarbnik, gdyż niestety na niej ciąży obowiązek przyswajania wiedzy na temat przepisów uofp, kierownictwu.