piątek, 3 lutego, 2023

Odpowiedz na: zamówienia publiczne

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna zamówienia publiczne Odpowiedz na: zamówienia publiczne

#3855
meg
Uczestnik

Witam!
W komentarzu do p.z.p. p. Czajkowskiego jest napisane, że określając w ust.1 art.94 p.z.p. dzien terminu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (nie krótszy niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty),ustawodawca miał na uwadze mozliwe protesty wobec czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Przepis ten dopuszcza mozliwość zawarcia umowy w 7 dniu terminu (w sensie okresu), z drugiej zaś strony w 7 dniu może być jeszcze wniesiony protest wobec czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejsxej. Zwrot ” w terminie nie krotszym niż 7 dni” nalezy interpretować ” nie wcześniej niż 8 dnia”.
Jeżeli więc bez protestów upłynie 7 dni, umowa może być zawarta. W przeciwnym wypadku zamawiający musi powstrzymać sie od zawarcia umowy aż do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
Czyba , że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 182 ust. 3 pz.p., to wtedy Prezes UZP może wyrazić zgodę na zawarcie umowy, przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu.

W 7 dniu tez może wpłynąć protest. A umowa jest zawarta juz w 5 dniu. Protest wnosimy przed zawarciem umowy. I jak do tego się ma art. 17 ust.2 pkt 4?

To chyba nie jest dla mnie do końca jasne…
Jak myślicie?

Pozdrawiam