piątek, 23 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: AUDYT SZKÓŁ w GMINIE lub MIEŚCIE

Home Forum Sektory Samorządy AUDYT SZKÓŁ w GMINIE lub MIEŚCIE Odpowiedz na: AUDYT SZKÓŁ w GMINIE lub MIEŚCIE

#4066
adela
Uczestnik

Moi drodzy. Do wszystkiego należy dochodzić powoli. Ja nie przejmuję się nastawieniem niektórych osób do prowadzonych przeze mnie audytów i robię swoje. Zawsze się opieram o model COSO. W jednostce zrobiłem dwa lata temu audyt zgodnosci kontroli finansowej ze standardami – „środowisko kontroli” i „mechanizmy kontroli”. Burmistrzom, sekretarzowi i skarbnikowi przedłożyłem wyciąg z iprzyjętego przez Radę Ministrów sprawozdania za rok 2004 z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, wraz z oceną przestrzegania powszechnie obowiązujących standardów w tym zakresie oraz propozycjami działań usprawniających, by zapoznali się, na jakie nieprawidłowości zwracali uwagę audytorzy i co nas może czekać, jak na zlecenie MF, podobne zakresy oceny będą realizować NIK, czy RIO. Przed tym napewno nie unikniemy. Widzę już postęp w mojej „firmie”, chociaż mam zdecydowanego jednego poplecznika moich działań (skarbnika). Ale wszystko przed nami. Pozdrawiam