poniedziałek, 5 grudnia, 2022

Odpowiedz na: przepis art. 35e uofp

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna przepis art. 35e uofp Odpowiedz na: przepis art. 35e uofp

#408
laura
Uczestnik

Niestety ja muszę przyznać rację MF, ponieważ budżet jednostki budżetowej wchodzi do budżetu jednostki macierzystej i jeśli jednostka macierzysta wraz ze wszystkimi wchodzącymi w jej sklad jednostkami budżetowymi ma przekroczony pulap 35 mln, to zatrudniony tam audytor musi brać pod uwagę wszystkie jednostki budżetowe-bo wynika to z ogólnego budżetu. Wylączenie następuje tylko jeśli jednostka sama wypracowuje dochody lub wydatki rzędu 35 mln. Mialam taki problem ze szpitalem, który nawet mimo tego, że nie jest jednostką budżetową powiatu a SPZOZ, to jednak muszę brac pod uwagę fakt, że w razie jego niewyplacalności powiat reguluje te zobowiązania a takiego ryzyka nie mogę przeoczyć. Ponadto, jeśli po odjęciu budżetu jednostki budżetowej kwota dochodów lub wydatków nie przekracza 35 mln w jednostce macierzystej to wynika z tego, że w ogóle nie musi być w niej audytora. Dodatkowy argument to budżetowanie brutto-jednostki budżetowej, czyli dochody jednostki budżetowej są dochodami budżetu i tak samo z wydatkami. Wydaje mi się, że nie mozna interpretować przepisów uofp bez uwzględnienia specyfiki jednostek budżetwoych, czyli zamiast literalnej to powinna być celowościowa wykadnia przepisów prawa. PZDR