wtorek, 7 grudnia, 2021

Odpowiedz na: przepis art. 35e uofp

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna przepis art. 35e uofp Odpowiedz na: przepis art. 35e uofp

#410
laura
Uczestnik

Wydaje mi się że zamyslem MF bylo, że skoro pulap 35 mln dla jednostki nadzorującej jest pulapem od którego ma ona powinność zatrudnić audytora, to logiczną konsekwencją tego bylo, że jeśli wchodząca w jego sklad jednostka budżetowa, zaklad pomocniczy, szpital czy w formie jednostki budżetwoej czy Samodzielny publiczny ZOZ sama przekroczy w budżecie 35 mln, to powinna zadbać o zatrudnienie swojego audytora. 35 mln jako górna granica ryzyka finansów publicznych która po przekroczeniu potrzebuje osoby audytora. Nie dotyczy to gospodarstw pomocniczych o ile dobrze pamiętam.