piątek, 16 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Obszary audytu w służbie zdrowia

Home Forum Sektory Służba zdrowia Obszary audytu w służbie zdrowia Odpowiedz na: Obszary audytu w służbie zdrowia

#4191
szarob
Uczestnik

Witam,
Moja propozycja obszarów. Nie ukrywam, że widać tutaj już „rękę” moich przedmówców 🙂 Uważam, że wszystkie propozycje wnoszą coś ciekawego. Ja starałem się obszary ryzyka dosyć uogólniać, jednocześnie mając na uwadze specyfikę mojego Szpitala. Stąd np. przychody są w tylu pozycjach. Ale powiem, że wcale nie jestem przekonany w 100% o słuszności takiego ich przedstawienia. To samo jest jeszcze w kilku miejscach. Ale myślę, że razem coś wymyślimy 🙂 Pod obszarami ryzyka kryją się czynniki ryzyka: czynności, działania, uwarnkowań, itp.
Obszary, do których mam najwięcej wątpliwości oznaczyłem: 🙂 A wątpliwości dotyczą np. tego czy są to obszary, czy czynniki.

PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
1 Badania analityczne
2 Diagnostyka
3 Świadczenia ambulatoryjne
4 Hospitalizacja
5 Rehabilitacja lecznicza
6 Programy terapeutyczne:smile:

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
1 Staże podyplomowe
2 Specjalizacje, rezydentura
3 Działalność profilaktyczna:smile:
4 Promocja zdrowia:smile:

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
1 Badania kliniczne

POMOCNICZA DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
1 Gospodarowanie lekami
2 Prowadzenie receptariusza szpitalnego:smile:
3 Statystyka i dokumentacja medyczna
4 Gospodarowanie sprzętem medycznym (bez sprzętu do procedur wysokospecjalistycznych)
5 Gospodarowanie sprzętem medycznym do procedur wysokospecjalistycznych
6 Zakażenia szpitalne
7 Żywienie pacjentów
8 Sterylizacja i dezynfekcja
9 Pozyskiwanie darów
10 Patomorfologia
11 Programy terapeutyczne
12 Bank krwi:smile:
13 Zarządzanie organami i tkankami:smile:

DZIAŁALNOŚĆ TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA
1 Inwentaryzacja mienia
2 Remonty i inwestycje
3 Ochrona mienia
4 Transport
5 Usługi pralnicze
6 Utrzymanie czystości
7 Gospodarowanie sprzętem gospodarczym

FINANSE
1 Przychody ze świadczeń medycznych
2 Przychody z działalności gospodarczej
3 Środki z funduszy Unii Europejskiej
4 Środki z kontraktów wojewódzkich:smile:
5 Dotacje:smile:
6 Pozyskiwanie środków finansowych
7 Rachunek kosztów
8 Prowadzenie ksiąg rachunkowych
9 Sprawozdawczość zewnętrzna
10 Planowanie finansowe
11 Rachunkowość zarządcza
12 Zamówienia publiczne

ZARZĄDZANIE PERSONELEM:smile:
1 Realizacja zadań
2 Dokumentacja pracownicza
3 Działalność socjalna
4 Rotacja pracowników
5 Rozwój zawodowy
6 Czas pracy
7 Wynagrodzenie pracowników

SYSTEMY INFORMATYCZNE
1 Zarządzanie oprogramowaniem
2 Bezpieczeństwo systemów informatycznych
3 Plany awaryjne
4 Administracja systemów informatycznych
5 Rozwój systemów informatycznych

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZPITALEM
1 Struktura organizacyjna
2 Planowanie działalności:smile:
3 Zarządzanie ryzykiem:smile:
4 Zarządzanie kryzysowe:smile:
5 Obsługa administracyjna i prawna
6 System obiegu informacji
7 Bezpieczeństwo informacji. Ochrona informacji niejawnych
8 Ochrona środowiska:smile:
9 Zarządzanie jakością
10 Komunikacja z otoczeniem