sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Biblioteka

Home Forum Sektory Samorządy Biblioteka Odpowiedz na: Biblioteka

#4325
chwilka
Uczestnik

Biblioteka jest połowywana przez organizatora na mocy ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej, czyli radę gminy. Jest instyucją kultury posiadającą osobowość prawną pprzez wpis doknywany do rejestru prowadzony przez organizatora. Zatem nie jest jednostką budżetową, która zobowiązna jest wyłącznie do sporządzania sprawozdania Rb 28 S . Plan finansowybiblioteki opracowue w szczegółowości określonej w w/w ustawie. Oczywiście sporządza sprawozdanie z należności oraz z zobowiązań. Co do dwóch stanowisk RIO, podejrzewm, że w kontrolowanej jednostce samorządowej prowadzona biblioteka była w formie jed. budżetowej co oczywiście jes niezgodne z przepisam i dostali zalecenie zmiany formy organizacyjnej wskutek przeprowadzonej kontroli.