poniedziałek, 21 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Audyt wewnętrzny w Urzędzie jst

Home Forum Sektory Samorządy Audyt wewnętrzny w Urzędzie jst Odpowiedz na: Audyt wewnętrzny w Urzędzie jst

#4359
miszaw
Uczestnik

Wklejam odpowiedź z Departamentu na powyższy temat.
Odpowiadając na pismo przekazane drogą mailową, Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego uprzejmie wyjaśnia.
W dniu 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), w której istotnym novum w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach podsektora samorządowego jest ustanowienie w art. 49 ust. 5 nakazu prowadzenia audytu wewnętrznego w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli ujęte w jej budżecie środki publiczne lub wydatki i rozchody tych środków przekroczą kwotę „progową”, określoną przez Ministra Finansów w wykonaniu delegacji ustawowej (art. 49 ust. 4).
Powyższe rozwiązanie nie oznacza braku podstaw do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. W tej kwestii obowiązuje bowiem generalna zasada zapisana w art. 49 ust. 2, w myśl której audyt wewnętrzny prowadzi się również w zaliczonych do podsektora samorządowego innych niż jednostki samorządu terytorialnego jednostkach, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych. Ocena, czy w odniesieniu do danej jednostki ma miejsce taka sytuacja, powinna nastąpić z uwzględnieniem reguł ustanowionych w przepisach art. 49 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. W przypadku przekroczenia przez samorządową jednostkę organizacyjną kwot progowych, jest ona zobowiązana do zatrudnienia audytora wewnętrznego w terminie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
Biorąc pod uwagę cel prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego, właściwym jest przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym audytor wewnętrzny zatrudniony w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego (po przekroczeniu ujętych w jej budżecie kwot progowych) obejmuje zakresem prowadzonego audytu wewnętrznego, oprócz urzędu jednostki samorządu terytorialnego, również te samorządowe jednostki organizacyjne, które nie przekroczyły ww. kwot progowych.
Przedstawiając powyższe przepraszam za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi.
Dyrektor Departamentu
Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego
Bożena Zwolenik
Jeżeli chodzi o zmianę aktualnych planów aw to chyba faktycznie jest bezcelowe.
Pozdrawiam