sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: projekt rozporządzenia MF

Home Forum Sektory Samorządy projekt rozporządzenia MF Odpowiedz na: projekt rozporządzenia MF

#4442
dorotab
Uczestnik

meg. przecież jak słusznie zauważyła tk jeżeli przekroczony jest próg w jakiejkolwiek jednostce podsektora samorządowego, musi ona zatrudnić własnego audytora, a tym samym audytor zatrudniony w jst nie obejmuje audytem tej jednostki, więc jak może konsultować plan z kierownikami jednostek, których tenże nie dotyczy. czy należy przepis ten rozumieć jako konieczność uzyskania priorytetu kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych. Przecież tak naprawdę, przed określeniem priorytetu kierownika jst, audytor ostatecznie nie mógł przewidzieć /pomijając manipulację metoda matematyczna/ jakie jednostki będzie audytował. Obecnie musi więc z gory założyć zadania audytowe, aby móc określić, które jednostki będzie audytował. Przecież zakres obaszarów audytu w jst jest szeroki.