środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: ochrona danych osobowych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna ochrona danych osobowych Odpowiedz na: ochrona danych osobowych

#4448
mareksp
Uczestnik

W temacie wypowiadał się GIODO. Oto fragmenty artykułu z Gazety Prawnej:

Gazeta Prawna Nr 69 (1178) środa 07 kwietnia 2004 r.
Gazeta Urzędowa : Aktualności

Departament Pomocy Społecznej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przedstawia stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat udostępniania danych osobowych będących w posiadaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego.

„… w myśl art. 27 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, przetwarzanie określonej w tym przepisie kategorii danych – co do zasady – jest zabronione. W art. 27 ust. 2 ustawy określone zostały jednak wyjątki od tej generalnej reguły. Ustawodawca wyliczył sytuacje, po których spełnieniu jest możliwe przetwarzanie danych podlegających szczególnej ochronie. Na podstawie pkt 2 tego przepisu jest to dopuszczalne, jeśli przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

„Konkludując, należy wskazać na ogólną zasadę, że przetwarzanie danych na podstawie właściwych, szczególnych przepisów prawa, które wprost do tego uprawniają, przy zachowaniu zasady adekwatności, nie będzie kolidowało z ustawą o ochronie danych osobowych”.