środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: Stypendia ze środków UE a ochrona danych osobowych

Home Forum Sektory Samorządy Stypendia ze środków UE a ochrona danych osobowych Odpowiedz na: Stypendia ze środków UE a ochrona danych osobowych

#4545
jadtra
Uczestnik

U nas także starostwo zgłosiło zbór danych, uczniów którzy otrzymali dofinansowanie w ramach projeku. Brak jest jeszcze odpowiedzi z GIODO. Jeżeli Drota masz takie potwierdzenie przyjęcia to przekaż czy GIODO tylko przyjęło zgłoszony zbiór czy coś jeszcze odpisało, wskazało do zrobienia.
Odnośnie zwrócenia uwagi dot . audytu – ja robiłam proces przygotowania wniosków. Jaki jest Twój temat bo tak szczerze pisząc należałoby podać, że na wszystko należy zwrócić uwagę. Bo jest to nowe. Należy przecztać podręcznik beneficjenta i wiele dokumentów, które dot. twojego projektu. Ja naprawdę przecztałam, zapoznałam się (nie wszystko dokładnie) z dokumentami jak niżej:  Uzupełnienie ZPORR,
 Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR w woj. … w roku (np.2004, 2005),
 Podręcznik Procedur Wdrażania ZPORR,
 Poradnik dla beneficjentów Priorytetu 2 ZPORR,
 Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji Priorytetu 2 ZPORR,
 Wskaźniki dla projektów ZPORR,
 Wytyczne – kwalifikowalność wydatków w ramach EFS,
 Księga znaków ZPORR,
 Europejski Fundusz Społeczny – księga tożsamości (wybrane elementy),
 Dokumentacja konkursowa Działania 2.2.ZPORR – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,
 Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie ze środków EFS realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, ZPORR 2004-2006, informacje i wyjaśnienia dotyczą poszczególnych punktów Wniosku o dofinansowanie z EFS…. i
Prawda że dużo i ustawy oraz wytyczne unijne (dyrektywy ze zmianami). Uszczegółów pytanie to może szybciej pomogę i myślę że talże Dorota Cię wesprze pomocą. Śledzę jej uwagi i są pomocne b. merytoryczne.