piątek, 14 maja, 2021

Odpowiedz na: Zakresy obowiązków

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Zakresy obowiązków Odpowiedz na: Zakresy obowiązków

#4638
meg
Uczestnik

Witam!

Zazwyczaj formalne przekazanie zakresu obowiązków pracowniczych stanowi otwarty katalog czynności (wyliczenie czynności zakończone jest najcześciej „inne czynności zlecone przez przełozonego”. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia frontu robót dla pracownika i zorganizowania pracy w taki sposób, aby biorąc pod uwagę potrzeby zakładu pracy, w pełni wykorzystać umiejetności pracownika w obowiązującym czasie pracy. Obowiązek ten jest równocześnie uprawnieniem pracodawcy, bowiem to on ponosi konsekwencje finansowe, w przypadku, gdy nie zapewni pracownikowi pracy, podczas gdy pracownik był gotowy do jej świadczenia. Tak więc w sytuacji, gdy w ocenie pracodawcy pracownik zatrudniony na pełny etat, wykonujący pracę w okreslonych godzinach pracy, nie jest dostatecznie obciążony praca, pracodawca może zwiększyć zakres jego obowiązków , nie zwiększając wynagrodzenia.W sytuacji, gdy taką decyzję pracodawcy, pracownik ocenia jako nadmierne przeciążenie go obowiązkami, ktoremu nie będzie mógł podołać w ramach obowiązującego go czasu pracy, ma prawo negocjować z pracodawcą a nawet odmówić przyjęcia rozszerzonego zakresu obowiązków, co w konsekwencji, może doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu przez sąd pracy. Również pracodawca zlecając pracownikowi dodatkowe zadania, których wykonanie w normalnych godzinanch pracy wymaga od pracownika zwiększonego wysiłku, powinien to uwzględnić przy ocenie pracownika w przypadku rozdziału premii, nagród lub podwyżek wynagrodzenia. Niezastosowanie się pracownika do poleceń pracodawcy może spowodować nałożenie na niego kary a nawet rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym.

Pozdrawiam