czwartek, 6 maja, 2021

Odpowiedz na: ksiegowanie

Home Forum Sektory Samorządy ksiegowanie Odpowiedz na: ksiegowanie

#4661
alkman
Uczestnik

Art. 22. 1. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, itd.

Art. 24. 1. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
2. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

3. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.
4. Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych

Art. 25. 1. pkt 2 Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.

Jeżeli twoje PK jest korektą to narusza art. 25.
Jeżeli w ten sposób księgowa dokumentuje jakąś operację gospodarczą to księgi nie są sprawdzalne (art. 24), ponieważ saldo rachunku bankowego generowane przez wasz system księgowy na ten konkretny dzień nie jest zgodne z saldem wykazanym na wyciągu bankowym.
Pozdrawiam