poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Czynności sprawdzające

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Czynności sprawdzające Odpowiedz na: Czynności sprawdzające

#486
urstar
Uczestnik

Czynności sprawdzające przeprowadzamy po zakończeniu każdego zadania audytowego – po upływie około 2-3 miesięcy.
W zależności od wagi dokonanych ustaleń polegają one na przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej (z której sporządzamy notatkę) albo faktycznym sprawdzeniu czy komórka wdrożyła zawarte w sprawozdaniu ustalenia (też sporządzamy notatkę informacyjną). Tu należy pamiętać o zapisach zawartych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu i tryby przeprowadzania audytu wewnętrznego.
Zakładamy, że może wystąpić potrzeba przeprowadzenia audytu sprawdzającego (ujętego w planie lub poza planem audytu) – w przypadku szczególnie ważnych ustaleń, ale nie mieliśmy jeszcze takiej przypadku.