czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5118
pawels
Uczestnik

Według mnie wszystko jest ok.
W uofp w art.53 zapisano, że plan audytu przygotowuje audytor wewnętrzny w porozumieniu z kierownikiem jednostki. Nie ma tu żadnej zmiany z wcześniejszymi zapisami w ustawie. Natomiast przywoływany paragraf 11 ust.1 mówi, że w przypadku gdy aw zatrudniony w jednostce nadzorującej lub nadrzędnej prowadzi audyt wrównież w jednostkach nadzorowanych i podległych to sporządza jeden plan audytu. W ust.2 jest mowa że w takim przypadku przygotowanie planu następuje w porozumieniu z kierownikami tych jednostek, w których zaplanował przeprowadzenie audytu, którego plan dotyczy. Nie ma tu sprzeczności z ustawą. Zgodnie z przytoczonym zapisem jeżeli w planie audytu zostanie ujęte zadanie w jednostce nadzorującej to w porozumieniu z kierownikiem tej jednostki a gdy trafi się dodatkowo zadanie w jednostce podległej to również w porozumioeniu z kierownikiem jednostki podległej. Ustawa określa ogólny tok postępowania odnośnie planowania audytu natomiast rozporządzenie uregulowało przypadek szczególny jakim jest prowadzenie audytu dodatkowo w jednostkach nadzorowanych i podległych. Proszę zauważyć, że rozporządzenie nie wykluczyło z postępowania kierownika jednostki nadzorującej a jedynie dodało kiolejnego ewentualnego uczestnika postępowania. Należy również zwrócić uwagę na zapis ust. 3 paragrafu 11 który wskazuje że plan podpisuje audytor i kierownik jednostki w której jest zatrudniony audytor!
Takie jest moje zdanie. Jeżeli ktoś ma inne to się chętnie zapoznam.
Pozdrawiam. 😎