piątek, 7 maja, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5121
jacek3
Uczestnik

Według mnie w ustwie o fp jest mowa o kierowniku sektora finansów publicznych czyli wójcie, burmistrzu, prezydnecie z kolei rozporządzenie wprowadza kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych. W ten sposób MF rozporządzeniem zmienił przepis art 53 ust.3.
Według mnie aktem prawnym niższego rzędu tj. rozporządzeniem został zmieniony porządek prawny ustalony aktem rangi ustawy a w takiej sytuacji nie znajduje zasada „lex posterior derogat legis priori” gdyż akty prawne nie są równorzędne z tego samego powodu moim zdaniem nie można zastosować „lex specialis derogat legi generalis”.
Według mnie wystąpiła sprzeczność między ustawą a rozporządzeniem, gdyż rozporządzenie mówi o kierownikach jednostek wchodzących w skład jsfp a ustawa mówi o kierowniku jsfp (wyłącznie jednym!!!! – jsfp ma zawsze jednego kierownika) całej jsfp …… no ale to tylko mój punkt widzenia i moje wątpliwości w ty momencie