sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5123
dorotab
Uczestnik

nie zgodzę się z Tobą Paweł, że tak do końca wszystko jest jasne. Wydawało mi się zawsze, iż to z analizy ryzyka wynikają obszary a co za tym idzie tamaty zadań audytowych. Ze względu na specyfikę jednostek organizacyjnych nie wszystkie obszary audytu będą dotyczyły tych samych jednostek. Przyjmując jednak Twój tok myslenie należałoby najpierw wytypować jednostki w których przeprowadzony będzie audyt a dopiero potem określić obszary audytu w tych jednostkach. Wtedy, moim zdaniem, możnaby mówić o spełnieniu zapisu par. 11 ust. 2, że plan przygotowuje się w porozumieniu z kierownikami jednostek w których planuje się przeprowadzenie audytu. Oczywiście ostatecznie plan zatwierdza kierownik jednostki, w której zatrudniony jest audytor.
Moim zdaniem w jst nie da się wytypować jednostek do audytu przed określeniem przez kierownika jednostki swojego priorytetu, a to z powodu specyfiki ich działania i różnorodności /nie mówię o standardowych obszarach jak księgowość, budżet, ochrona danych itp/.
Ostatecznie może jest to tak „oczywiste” jak zapis w ustawie, że (…) audyt prowadzi się w urzędzie jst” który dla ministerstwa oznacza prowadzenie audytu np. w powiecie.. 😯
mogę natomiast zgodzić się z poglądem, iż dla ustalenia ryzyk można wziąć pod uwagę sugestie kierowników jednostek organizacyjnych.
Dla rozwiania moich, być może niesłusznych wątpliwości wystąpiłam w piątek ub. tygodnia do MF o wyjaśnienie w przedmiotowej kwestii.