niedziela, 17 stycznia, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5125
pawels
Uczestnik

Kierownikiem jednostkli sektora finansów publicznych w samorządzie nie jest jedynie wójt, burmistrz prezydent ale również kierownik jednostki budzetowej, zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej. Tak jak podaje Dorota zgodnie z ustawą audyt prowadzi się w Urzędzie jst. Ja nie włączam do planu audytu gminnych jednostek bużetowych, zakładów budzetowych, gospodarstw pomocniczych i jednostek kultury. Nigdy nie miałem z tym dylematu zresztą takie było stanowisko MF. Prszę również zauważyć zapis art.51 ust 12 uofp który mówi, że w uzasadnionych przypadkach minister finansów może wyrazić zgodę na prowadzenie audytu w jednostkach nadzorowanych i podległych przez audytora zatrudnionego w jed. nadzorującej lub nadrzędnej. Jest wyłyączenie z tego przepisu sektor samorządowy. Oznacza to ze przedmiotowe zagadnienie nie jest bezpośrednio uregulowane. W takim przypadku czy zapis paragrafu 11 rozporządzenia nie stosuje się wyłącznie do jednostek, które uzyskały zgodę?
Jeżeli chodzi o przekroczenie upoważnienia dla ministra finansów do wyadania rozporządzenia w określonej sprawie to polecam lekturę uofp odnośnie zakresu przychodów zakładów budżetowych w powiązaniu z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zkaładów …. Ustawa określa, że do przychodów nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy a rozporządzenie wprowadza wyjątki.
Pozdrawiam.