niedziela, 28 lutego, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5138
alkman
Uczestnik

W myśl art. 57 ustawy o finansach publicznych Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego, a w szczególności (m.in.) szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego.
Minister Finansów w przepisach § 11 pkt. 2 omawianego rozporządzenia określił szczegółowy warunek planowania audytu wewnętrznego: Plan audytu, audytor wewnętrzny przygotowuje w porozumieniu z kierownikami tych jednostek, w których zaplanował przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku, którego plan audytu dotyczy.
Jak widać, Minister Finansów miał delegację ustawową do wprowadzenia takiego zapisu.
Pozostaje problem, jak wykonać przepisy § 11 pkt. 2 rozporządzenia i art. 53 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Rozwiązań będzie tyle – ilu audytorów.

Pozdrawiam