środa, 1 grudnia, 2021

Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

Home Forum Sektory Samorządy nowe rozporządzenie. Odpowiedz na: nowe rozporządzenie.

#5155
alkman
Uczestnik

Do poniższego tekstu należy zachować stosowny dystans.

W przepisach § 11 ust. 2 użyto zwrotu „w porozumieniu”.
Stosownie do przepisów § 74 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” jeżeli współuczestniczenie ma polegać na osiągnięciu porozumienia w sprawie treści aktu normatywnego, a następstwem braku porozumienia ma być to, że akt nie dochodzi do skutku, przepisowi upoważniającemu do współuczestniczenia w wydaniu rozporządzenia, uchwały albo zarządzenia nadaje się brzmienie:

„Minister (inny organ) ….. w porozumieniu z ministrem (innym organem) ….. określi …..”;

Uznając że zwrot „w porozumieniu” użyty w omawianym rozporządzeniu MF należy rozumieć tak jak zwrot użyty w powołanych przepisach § 74 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów należałoby uznać, że w przypadku gdy kierownik jednostki nadzorowanej lub podległej nie wyrazi zgody na przeprowadzenie audytu, to nie należy ujmować tej jednostki w harmonogramie planu audytu na dany rok.

Pozdrawiam