sobota, 27 lutego, 2021

Odpowiedz na: Ważna sprawa

Home Forum Sektory Samorządy Ważna sprawa Odpowiedz na: Ważna sprawa

#5570
maksik
Uczestnik

Rozporządzenie MZiOS z dnia 13.07.1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. 1998, nr 93 poz. 592) określa elementy umowy, tryb oglaszania konkursu ofert. Nie można działać poza tą procedurą. Komu mozna udzielać zamówienia reguluje art. 35 ust 1 ustawy o zoz – ( innym NZOZ, indywidualnej praktyce lekarskiej, grupowej praktyce lekarskiej, grupowej praktyce pielęgniarek, połoznyc, osobie o fachowych kwalifikacjach do udzielania świadczeń medycznych, jeżeli prowadzi dzialalnośc medyczna. Z punktu widzenia prawa umowa zaiwrana jest pomiedzy dwoma podmiotami gospodarczymi – sp zoz i firmie, jaką jest indywidualna praktyka lekarska – lekarz ma adres, regon, konto gospodarcze, sam placi zus i sam się rozlicza z urzędem skarbowym, sam się ubezpiecza . To reguluje rozporządzenie MF z dnia 23.12.2004 w sprawie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmujacego zamówienie na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. 2004, nr 283 poz. 2825). Urlop szkoleniowy jest instytucją prawa pracy i nie ma zastosowania do umów cywilno-prawnych. Zastępować lekarza na kontrakcie może tylko lekarz o takim samym stopniu specjalizacji i musi to być uregulowane w umowie. Polisa oc jest zazwyczaj zalacznikiem do umowy ( ksero). Zacznij od rozporzadzenia,a potem dokładnie przeczytaj umowę. Sprawdz, jak mają ułożone harmonogramy czasu pracy, czy kontrakt obejmuje pracę na oddziale, czy też poradnie i pogotowie.