czwartek, 28 stycznia, 2021

Odpowiedz na: te pytania wala z nóg

Home Forum Egzaminy egzaminy te pytania wala z nóg Odpowiedz na: te pytania wala z nóg

#5585
kaczor
Uczestnik

[QUOTE BY= cps] czy ktos rozumie o co tu chodzi i gdzie szukac żródeł do udzielenia odpowiedzi
Takie pytania są wzestawie lipcowym na stronie MF

1. Zrozumienie przez kontrolera związku między prognozowanym saldem konta a innymi zmiennymi stanowi klucz skutecznych formalnych procedur analitycznych. Związek ten należy rozumieć w następujących kategoriach: wiarygodności, istotności, konsekwencji,
niezależności, częstotliwości pomiaru. Kategoria istotności zakłada:
a) wpływ na dane czynników o różnej istotności dla przedmiotu badania,
b) badanie tylko istotnych elementów populacji,
c) porównanie istotnych danych z danymi z innego źródła,
d) przekonanie że dane są istotne z punktu widzenia celu badania.

2. Zrozumienie przez kontrolera związku między prognozowanym saldem konta a innymi zmiennymi stanowi klucz skutecznych formalnych procedur analitycznych. Związek ten należy rozumieć w następujących kategoriach: wiarygodności, istotności, konsekwencji,
niezależności, częstotliwości pomiaru. Kategoria częstotliwości pomiaru zakłada, że:
a) nie można zawsze oczekiwać iż związek zmierzony w przeszłości zostanie
odzwierciedlony w przyszłości,
b) im częściej mierzy się jakiś zestaw zmiennych, tym większe prawdopodobieństwo
uzyskania lepszej informacji dotyczącej związku między tymi zmiennymi,
c) dana procedura jest skuteczna jedynie wówczas, gdy informacje pochodzące z różnych
źródeł są mierzone z taką samą częstotliwością,
d) audytor w trakcie opracowywania programu określi często.

Bardzo proszę o jakieś sugestie,5 września nad głową[/QUOTE]

pytanie 1- odpowiedz a pytanie 2-b.

Źródło:Europejskie wytyczne stosowania standardów Kontroli INTOSAI str.93

Poza tym w 1 pytanie jest blad powinno byc „roznych” nie „rownych”.W przypadku gdyby bylo „rownych” nie byloby zadanej prawidlowej odpowiedzi.