piątek, 7 maja, 2021

Odpowiedz na: Sprawozdanie z realizacji zadania

Home Forum Sektory Samorządy Sprawozdanie z realizacji zadania Odpowiedz na: Sprawozdanie z realizacji zadania

#5625
alkman
Uczestnik

Wariant 1
Podstawa: art. 56 ust. 1 ustawy o fp, Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego jest przekazywane kierownikowi jednostki.

Uzasadnienie: Przepisy art. 56 ust. 1 nie precyzują czy sprawozdanie ma być przekazane kierownikowi jednostki audytowanej czy też, kierownikowi jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawozdanie przekazać obydwóm kierownikom.

Wariant 2 😀
Podstawa: (tu znaleźć: w rozporządzeniu metodologicznym §, że audytor prowadzi akta bieżące i następny, że sprawozdanie włącza się do akt bieżących; w ustawie o fp art., że audytora zatrudnia itd.; w ustawie o samorządzie art., w którym mowa, że wójt kieruje pracą urzędu).

Uzasadnienie: Akta prowadzone przez audytora są „własnością” kierownika jednostki zatrudniającej go. Kierownik jednostki zatrudniającej może oglądać akta kiedy tylko zechce. Sprawozdanie jest częścią tych akt bieżączych. Kierownik jednostki zatrudniającej audytora, może (ustnie lub) w akcie wewnętrznym określić, kiedy audytor ma przedstawić mu ata do wglądu i w jakiej części.

Pozdrawiam