środa, 27 stycznia, 2021

Odpowiedz na: dowody księgowe

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna dowody księgowe Odpowiedz na: dowody księgowe

#5691
mareksp
Uczestnik

Trzeba wziąć pod uwagę, że jednostki budżetowe mają obowiązek stosowania zasad ksiegowania zgodnych z opisem funkcjonowania kont zawartch w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont… Zasady funkcjonowania konta 130 okreslają, że podstawą zapisów w zakresie dochodów i wydatków budżetowych są wyłącznie wyciągi bankowe. Natomiast w odniesieniu do ewidencji na kotach 137, 138 i 139 mówi się o dokonywaniu zapisów księgowych na podstawie dowodów bankowych i konieczności zgodności tych zapisów z księgowością banku. Uważam, że wyciąg powinien być podstawą księgowan na koncie rachunku bankowego, przy czym do wyciągu powinny być załączone zatwierdzone do wypłaty dowody źródłowe (w przypadku prowizji i opłat bankowych załączona przez bank nota obciążeniowa). Natomiast sposób dekretacji dowodów księgowych powinien zostać okreslony w polityce rachunkowości. Dekretację można zamieszczać tylko na dołączonych do wyciągu dowodach, pod warunkiem zobowiązania osoby księgującej do sprawdzania zgodności i kompletności tych dowodów z poszczególnymi pozycjami wyciągu. Dodać wypada, że są na rynku profresjonalne programy księgowe, które przenoszą automatycznie zapisy elektronicznego wyciągu bankowego do ksiąg rachunkowych.