poniedziałek, 14 czerwca, 2021

Odpowiedz na: księgowanie na kontach "zespołu 2"

Home Forum Sektory Samorządy księgowanie na kontach "zespołu 2" Odpowiedz na: księgowanie na kontach "zespołu 2"

#6017
irenaanna
Uczestnik

Uzupełniam informację: rozp. Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 Dz.U.2006.142.1020 par.21. Ponadto par.3 w/w rozporządzenia zobowiązuje do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami o rachunkowości (czyli uor) i oufp z uwzględnieniem zasad szczególnych (czyli w/w rozporz.). Zarówno uor jak i rozporządzenie zobowiązują do prowadzenia ewidencji rozrachunków wg poszczególnych kontrahentów a to można robić tylko przestrzegając zasady memoriału. Każda jednostka oprócz sprawozdań budżetowych ma obowiązek prowadzenia ksiąg rach bieżąco. To znaczy m.in. że że zestawienia obrotów są sporządzane nie rzadziej niż na koniec miesiąca.
Jadtra
Przyjęte zasad rachunkowości określają m.in. obieg dokumentów księgowych i osoby upoważnione do ich kontroli i zatwierdzania. Jeśli to się zmieniło, należy uwzględnić to w przyjętych zasadach – w trybie takim samym w jakim przyjęto obowiązujące zasady. Pozdrawiam.