piątek, 23 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Spółka

Home Forum Sektory Samorządy Spółka Odpowiedz na: Spółka

#6086
terka
Uczestnik

Co do zasady Burmistrz zdecydowanie może zalecić kontrolę w Spółce i posłać tam „swojego” kontrolera, jeżeli miasto/gmina ma udziały w spółce. Stanowi o tym art. 212. § 1. Kodeksu spółek handlowych: Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Jezeli jest to spółka z udziałem samorządu terytorialnego, to moze to zrobić niezależnie od wysokości udziału. Wiem to na pewno, bo miałam taką sytuację. Spółka oczywiście usiłowała zakwestionować prawo Burmistrza do przeprowadzenia kontroli, ale nawet (drogo opłacana ) kancelaria prawna, do której zwrócił się prazes zarządu spółki o opinię w tej sprawie potwierdziła, że Burmistrz ma prawo do przysłania kontroli.
Na podstawie planu kontroli – oraz oczywiście imiennego upoważnienia podpisanego przez kierownika j.s.t. masz prawo przeprowadzić kontrolę.

Mam tylko jedna wątpliwość – co oznacza „osoba zatrudniona do kontroli jednostek organizacyjnych urzędu miejskiego”. Chodzi ogólnie o kontrolera zatrudnionego w Urzędzie (który wykonuje kontrole ujęte w planie kontroli), czy o osobę, zatrudnioną w innym trybie do kontroli wyłącznie jednostek organizacyjnych . Ponadto nie rozumiem określenia „jednostki organizacyjne Urzędu miejskiego” – czy masz na myśli jednostki organizacyjne Miasta? Bo to w tym przypadku może stanowić problem.
Pozdrawiam