wtorek, 29 listopada, 2022

Odpowiedz na: Uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania audytowego.

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania audytowego. Odpowiedz na: Uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania audytowego.

#618
adela
Uczestnik

1.Ja na naradzie końcowej z kierownikami JA przedstawiam co wynika z moich ustaleń. Następnie dostają sprawozdanie wstępne i mają 2 tygodnie na wniesienie swoich uwag, dostarczenie pominiętych w badaniu dokumentów, ltóre uzasadniały by ich odmienne stanowisko. Po tym czasie sporządzam sprawozdanie ostateczne, w którym ustosunkowuję się do uwag i wniosków kierowników JA i wydaję ostateczne rekomendacje. Sprawozdanie przekazuję kierownikom JA i kierownikowi jednostki.
2. Czysta gra słów. Do omówienia w sprawozdaniu ostatecznym przyjmuję również ustne wyjaśnienia i uwagi, potwierdzając to protokółem z rozmowy.
3.Jestem zwolniony od przekazywania sprawozdań i informacji do GIAW, ale to nie ma znaczenia. Wszystko zależy zawsze od szefa. Kontrole NIK i RIO badają, czy i jak realizowane są w jednostce zalecenia różnych kontroli i audytów, zwłaszcza w obszarach, gdzie wykryją jakieś nieprawidłowości. Szew ponosi odpowiedzialność i musi być tego świadomy, a zadaniem audytora jest wyczulić przełożonego na takie zjawiska, jak skutki nieprawidłowych działań
Pozdrawiam